Sex personer som spelar kort vid ett bord.

Servicecentralerna hålls stängda till slutet av året

Servicecentralerna är stängda åtsminstone till slutet av år 2020. Vi bedömer om de kan öppna i slutet av året. Samtidigt kommunicerar vi på nytt om saken.

- Vi har fått många önskemål från kunderna angående öppnandet av verksamheten. Vi hoppas också att vi kan träffa våra kunder snart, men just nu måste vi prioritera kundernas säkerhet, konstaterar Tuija Epäilys, ledare för Kampens servicecentral.

- Antalet coronasmittade har ökat betydligt i Helsingforsregionen. Eftersom våra kunder tillhör riskgrupper, har vi tillsammans med den epidemiologiska verksamheten bestämt att verksamheten ännu inte kan öppnas, bedömer Maarit Rautio, ledare för västra serviceområdet.

Utreder öppnandet av dagverksamheten

Vi utreder som bäst ifall dagverksamheten för äldre kan öppnas. Vi försöker öppna verksamheten gradvis för de kunder som har en särskilt utmanande situation.

- Vi följer med epidemisituationen tillsammans med den epidemiologiska verksamheten. Vi förstår att öppnandet av dagverksamheten är särskilt viktigt för närståendevårdare. Även angående detta måste vi dock prioritera kundernas säkerhet, berättar Rautio.

Vi informerar mer om öppnandet av dagverksamheten så fort som möjligt.

Servicecentralerna är öppna mötesplatser för pensionärer i Helsingfors samt arbetslösa. I servicecentraler kan man bland annat delta i olika hobbygrupper, gå på gym och få socialhandledning.

Dagverksamhet ordnas för till exempel över 65-åriga med minnessjukdom och som bor hemma. Med dagverksamhet stöder man även närståendevårdare.

Bild: Oona Kunnasniemi