Äldre personer som sitter tillsammans vid ett bord.

Servicecentralerna erbjuder gruppverksamhet för dem som behöver mest hjälp – den övriga verksamheten håller stängt

Servicecentralerna öppnar för småskalig gruppverksamhet från och med den 15 juni. Gruppverksamhet erbjuds endast för de klienter som bedöms behöva särskilt stöd. Servicecentralernas övriga verksamhet håller fortfarande stängt på grund av coronavirusläget.

 Deltagarna inbjuds personligen till gruppverksamheten.

 – Tills vidare kan gruppverksamheten endast erbjudas för de klienter som enligt de anställdas bedömning behöver mest stöd, säger serviceområdeschef Maritta Haavisto.

 – Vi bjuder bland annat in närståendevårdarfamiljer som befinner sig i en särskilt utmanade situation, äldre som lider svårt av ensamhet och andra som behöver särskilt stöd. Vi strävar efter att hålla grupperna så små som möjligt och bara bjuda in ett fåtal deltagare, fortsätter projektledare Päivi Mäkimartti.

Servicecentralernas övriga öppna verksamhet, såsom restauranger, hobbygrupper och gym, fortsätter hålla stängt i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Även stadens verksamhetscentra för närståendevård är stängda.

Vid träffarna är man särskilt noga med handhygienen

Grupper ordnas på alla servicecentraler. Vid träffarna är man särskilt noga med handhygienen och säkerhetsavstånden. Klienterna får kirurgiska mun- och nässkydd att använda under träffen.

 Programmet för träffarna planeras enligt klienternas önskemål och behov, men man iakttar också försiktighet.

 – Vi ordnar exempelvis ingen servering av kaffe eller mat. Man ägnar sig inte heller åt ansträngande motion eller allsång under träffarna, berättar Haavisto.

 – Vi påminner också klienterna om att de bara ska komma om de är friska. Om de har några som helst förkylningssymtom ska de stanna hemma. Före varje träff ringer våra handledare upp klienterna för att kontrollera deras hälsotillstånd, fortsätter Haavisto.

 Bild: Helsingfors stad bildbank, Oona Kunnasniemi