Sex människor spelar runt bordet

Servicecentralerna är stängda till slutet av februari

Servicecentralerna är stängda åtminstone fram till 28.2.2021. Öppnandet av servicecentralerna bedöms på nytt i februari. 

– Helsingfors befinner sig i spridningsskedet av coronaviruset. Eftersom våra klienter hör till riskgrupperna har vi tillsammans med den epidemiologiska verksamheten bedömt att vi ännu inte kan öppna servicecentralverksamheten, berättar chefen för västra serviceområdet Maarit Rautio.

Dagverksamhet för äldre avbryts

Dagverksamhet för äldre upphör för en bestämd tid 7.12–28.2.2021. Vi kontaktar klienterna inom dagverksamheten personligen.

- Vi strävar efter att hitta alternativa sätt att vara i kontakt för de klienter som behöver mest stöd, säger sjukvårdaren Heli Sillanpää.

- Dagverksamheten öppnades för en dryg månad sedan, men epidemiläget har ändrats snabbt. Även i detta fall måste vi prioritera klienternas trygghet, säger Rautio.

Också servicecentralernas stödda gruppverksamhet upphör.


Servicecentralerna är öppna mötesplatser avsedda för pensionärer och arbetslösa i Helsingfors. I centralerna kan man delta i olika hobbygrupper, gå på gym eller få servicerådgivning av socialhandledare.

Dagverksamheten för äldre ordnas t.ex. för över 65-åriga minnessjuka som bor hemma. Med dagverksamheten stöder vi även de anhörigas orkande.

Bild: Oona Kunnasniemi

Uppdaterad 27.1. kl 16.45.  Dagverksamhet för äldre upphör för en bestämd tid 7.12–28.2.2021