Människor i gymmet.

Servicecentraler och verksamhetscentraler för närståendevård öppnas från måndagen den 4 oktober

Från och med måndagen den 4 oktober öppnar servicecentralerna nästan alla sina slutna tjänster, såsom gymverksamhet, restaurangtjänster och öppen gruppverksamhet. 

– Det är fint att vi nu är i en sådan situation att vi kan öppna vår verksamhet nästan som förut. Servicecentralerna är mycket viktiga mötesplatser för äldre och många har väntat länge på att de öppnas, säger serviceområdets direktör Helena Venetvaara.

– Att inleda verksamheten efter en så lång avstängning kan dock leda till små avvikelser i vissa tjänster, som förseningar och rusningar vid öppnandet av tjänsterna. Vi ber kunderna om förståelse och tålamod. Man försöker normalisera verksamheten så snart som möjligt, konstaterar Venetvaara.

Större evenemang och tillfällen ordnas ännu inte tills vidare i servicecentralerna.

Det kan finnas undantag i öppettiderna på servicecentralernas restauranger. Antalet kundplatser har begränsats i restaurangerna.

Mer information om tjänsterna kan du fråga om vid rådgivningen vid ditt servicecenter. Kontaktuppgifterna till servicecentralerna finns på stadens webbplats.

Man önskar att kunderna följer skyddsanvisningarna

Alla kunder önskas fortsätta att följa gällande skyddsanvisningarna. Man önskar att kunderna använder ansiktsmask och tar hand om god hand-och hosthygien. Så här säkerställs att alla besök på servicecentralen är säkra.

– Om kunden har även lindriga symtom som tyder på coronaviruset, ska besöket på servicecentret glömmas. Det är viktigt att man inte besöker servicecentralerna då man är sjuk, påminner Venetvaara.

I servicecentralernas lokaler sköter man fortfarande för att tillräckliga säkerhetsavstånd uppnås. Lokalerna och ytorna rengörs på ett effektivt sätt.

Även verksamhetscentrumen för närståendevård öppnas

Verksamhetscentrumen för närståendevård öppnas måndagen den 4 oktober. Verksamhetscentrumens socialhandledare kontaktar kunderna separat i fråga om gruppaktiviteter.

Verksamhetscentrumen för närståendevård betjänar närståendevårdare och deras familjer genom att bland annat ordna rekreationsverksamhet, kamratstödsgrupper, utflykter och servicehandledning. Mer information om verksamheten får du genom att ringa verksamhetscentralernas socialhandledare Närmare kontaktuppgifter finns på stadens webbplats (på finska).

Bild: Oona Kunnasniemi