Nicole och Jonna från Seniorinfo.

Seniorinfo uppmuntrar de äldre att ta kontakt: ”Det går att fråga om vad som helst”

Nu under coronatiderna har Seniorinfo fått fler frågor och de äldre har funderat på till exempel restriktionerna. Seniorinfos rådgivare och de äldre har tillsammans funderat på lösningar.

Servicerådgivarna Jonna Adhikari och Nicole Renwall-Iivonen har märkt att det kommer frågor av alla de slag om corona.

”De äldre har varit oroliga över vad anvisningarna innebär för dem. De funderar på om de kan gå till butiken, apoteket eller hälsostationen och hur de kan ta sig dit. Vi har också fått frågor om de skydd anställda inom hemvården och på serviceboenden använder. Även närståendevårdarnas ork har varit ett orosmoment. Nära och kära till de äldre har kontaktat oss och frågat om de kan besöka sina närstående”, berättar Jonna.

När lönar det sig att kontakta Seniorinfo?

Det lönar sig att kontakta Seniorinfo om du till exempel upplever att du behöver hjälp i vardagen eller funderar över något.

”Vi vill hjälpa de äldre upprätthålla sin funktionsförmåga och sitt välbefinnande. Det går att fråga oss om till exempel motionstjänster, vi ger gärna anvisningar. Under coronatiden har kontakterna främst gällt vardagliga utmaningar, och dem löser vi tillsammans. Men det behöver inte gälla problem, utan det går att kontakta oss med låg tröskel”, säger Jonna och Nicole.

”Igår ringde en äldre till oss, bilbatteriet var slut så vi letade upp mobila bilverkstäder som kunde ta hand om saken. Vi sköter alltså mycket olika saker. Det är bara att modigt ta kontakt. Det går att fråga om vad som helst”, konstaterar Nicole.

”Vi kan tillsammans fundera på lösningar eller hurdana tjänster som kunde vara till nytta för dig eller din närstående”, sammanfattar Jonna.

Många olika servicekanaler

Det går att kontakta Seniorinfo per telefon på numret 09 310 44556, via chatten, med orosblanketten och per e-post. Tjänsten finns på finska, svenska och engelska. Det går att skicka meddelanden till Seniorinfon även via de sociala medierna, bara du inte delar känsliga uppgifter. Du hittar Seniorinfos Facebook-sida här.

Nu under coronatiden har vi även skapat en separat sida på Seniorinfos webbplats med information om coronaviruset för äldre. Sidan finns här på svenska och här på finska.

”På sidan finns bland annat information om vad man ska göra vid misstänkt smitta. Vi lyfter även fram de olika kanalerna där det går att få hjälp såsom Helsingfors-hjälpen och Seniorinfo. På sidan berättar vi även om var det erbjuds samtalshjälp och motions- och kulturtjänster på distans. Sidan är avsedd för de äldre och deras närstående, men även för samarbetspartners”, konstaterar Jonna.

Förlängda öppettider under coronaperioden

Som en förberedelse inför frågor om coronaviruset förlängde Seniorinfo sina öppettider och betjänar nu vardagar kl. 9–18. Den förlängda öppettiden fortsätter tillsvidare så länge det finns behov.

”Antalet kontakter via telefon och elektroniska kanaler ökade markant i början av coronaepidemin. Vi har haft extraresurser som hjälpt till vid Seniorinfon, såsom anställda från servicecenter, minneskoordinatorer, ergoterapeuter och socialhandledare. Nu har största delen av dem återvänt till sina egna arbetsuppgifter eftersom frågorna om corona har minskat”, berättar Nicole.