Seniorinfo betjänar hela sommaren

Helsingfors Seniorinfo ger servicerådgivning per telefon också hela sommaren. Tjänsten är riktad till äldre helsingforsbor och deras anhöriga.
• servicerådgivning må–fr kl. 8.30–12
• tfn 09 3104 4556
seniori.info@hel.fi

Råd ges av socialhandledare vid servicecentraler. Du kan få svar på frågor om tjänsterna även per e-post.  
Det finns ingen möjlighet att köa till rådgivningen. Om numret är upptaget, försök på nytt vid behov.

Seniorinfo betjänar till priset av ett vanligt samtal. Samtal till rådgivningsnumret kostar lika mycket som samtal till en fast telefon.
Vardagar ges information om socialtjänster för äldre i Helsingfors även vid enheterna för social- och närarbetet i olika områden.   

• Tjänster på svenska, tfn 09 3104 4848
• Socialt arbete och närarbete, södra, tfn 040 334 0814
• Socialt arbete och närarbete, västra, tfn 09 3104 7827
• Socialt arbete och närarbete, norra, tfn 09 3107 3949
• Socialt arbete och närarbete, östra, tfn 09 3104 6893

Hälsorådgivningen, tfn 09 3101 0023, ger information om hälsotjänsterna i Helsingfors samt vårdanvisningar för sjukdomar dygnet runt.
Information om Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster finns på adressen www.hel.fi/sv.