Orkide.

Seniorcenter, servicehus och omsorgshem kan besökas utan tidsbegränsning från och med den 11 februari

Seniorcenter, servicehus och omsorgshem kan besökas utan tidsbegränsning från och med den 11 februari. Klienten får ta emot högst två besökare i taget. Man får besöka sina närstående en gång per dag.

Kom alltid i förväg överens om besöket med personalen på enheten som vårdar din närstående, senast dagen före besöket.

Före besöket får alla besökare ett kirurgiskt mun- och nässkydd som ska användas under hela besöket. Var också mycket noga med handhygienen. Kom ihåg att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till din anhörige och andra boende. Kom endast på besök om du är frisk.

Om du har rest utomlands ber vi dig att innan besöket kontrollera anvisningarna på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd: Resor och coronaviruspandemin 

Den upphävda tidsbegränsningen vid besöken var i kraft från och med den 31 december. Begränsningen trädde i kraft på grund av det försämrade coronaläget.

Ytterligare information

Besök på seniorcenter, servicehus och Helsingfors sjukhus 

Bild: Virpi Velin