Ett litet barn vaccineras i rådgivnigsbyrå.

Saknar ert barn något vaccin ur rådgivningens vaccinationsprogram? – välkommen på vaccinationsbesök

Vaccinationstider för barn i rådgivningsålder kan även under sommaren bokas till den egna hälsovårdaren.

Vaccinationer ges även normalt i samband med vanliga rådgivningsbesök. Ni behöver inte själva boka en separat vaccinationstid, ifall ni redan med rådgivningen har kommit överens om en tidpunkt för barnets årskontroll.

Vaccinationstiden kan bokas via Maisa på www.maisa.fi eller genom att använda Maisa-appen. Tiden kan även bokas via rådgivningsbyråns telefontjänst, tfn 09 310 55530 (vardagar kl. 8–12).

Läs mer om rådgivningens vaccinationsprogram

Man kan läsa mer om det nationella vaccinationsprogrammet för barn i rådgivningsålder på THL:s webbplats www.thl.fi