""

Redan 100 år rådgivningsverksamhet i Helsingfors

Rådgivningsbyråerna i Helsingfors firar sitt 100-årsjubileum detta år eftersom den första barnarådgivningsbyrån i Finland inledde sin verksamhet i Helsingfors 1922. Den hundra år långa historien omfattar många slags samhälleliga förändringar, födelse av de stora årskullarna samt utveckling av välfärdsstaten och staden.

”Än idag är rådgivningsverksamheten en viktig service för Helsingforsborna. Personalen vid rådgivningsbyråerna når nästan alla barn, barnfamiljer och gravida kvinnor i Helsingfors”, säger Hanna Viitala, chef för familjetjänster.

”Det bästa med arbetet är de underbara klienterna. Vi lär känna dem bra, i synnerhet familjer med flera barn. Vi kan arbeta med samma familj upp till 15 år – eller rentav så länge att barnen återvänder när de är mödrar och fäder”, berättar Kaisu-Liisa Hänninen, hälsovårdare vid Svedängens rådgivningsbyrå.

Berättelser från rådgivningsbyråer, sandhinkar samt tårta och kaffe

Rådgivningsverksamheten i Helsingfors firas hela året. Vid rådgivningsbyråerna delar vi i början av sommaren ut ett begränsat antal sandhinkar för sommarens sandlekar. 100-årsjubileumsdekaler limmas på hinkarna på Helsingfors social- och hälsovårdssektorns Uusix-verkstad, där personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra personer arbetar.

På hösten får klienterna på rådgivningsbyråer och familjecenter njuta av tårta och kaffe samt musikuppträdanden. Då publicerar vi också stadsbors berättelser om rådgivningsbyråer från gångna år.

Jubileumsåret kulminerar i ett jubileumsseminarium om rådgivningsarbete som ordnas 6.10.2022 i Tammerforshuset i samband med den nationella hälsovårdardagen.

Läs mer (på finska):
Ensimmäinen neuvola Helsinkiin 100 vuotta sitten – Paloheinän neuvolan terveydenhoitaja tekee unelmiensa työtä

Bild: Kaisa Sunimento