Kvinnan tittar på telefonskärmen.

Rådgivningsverksamheten är överbelastad

Rådgivningens telefontjänst är för närvarande överbelastad

Telefontjänsten har under den senaste tiden varit överbelastad och återuppringningstiderna har varit längre än normalt. Det har också funnits fördröjningar i tidsbeställningen via e-tjänsten.

Chattbotten Nero tas igen i bruk och den kommer att för sin del jämna ut antalet samtal i tjänsten. Vi reder som bäst ut när Nero-rådgivningsbyråroboten igen kan tas i bruk på webbplatsen. Vi meddelar om det senare.

Rådgivningens anonyma chattjänst fungerar normalt och står till tjänst vardagar kl. 10–12. I chatten kan du diskutera anonymt med en hälsovårdare. Om du vill sköta dina egna ärenden, ber hälsovårdaren att du identifierar dig själv. Identifikationstjänsten har haft en del avbrott.

Vi beklagar problemen med systemen.

Nya hälsovårdare anställs

Coronasituationen har också orsakat överbelastning i rådgivningens regelbundna kontroller. Vi anställer nya hälsovårdare för att hjälpa till med köerna. Vi meddelar senare om hur barnens regelbundna kontroller sköts.

Ta hand om barnens vacciner

På grund av coronaläget, som har fortsatt sedan våren, har många barn inte fått de vacciner som ges under de regelbundna kontrollerna. 

Vi rekommenderar att alla familjer som har blivit utan vacciner enligt det nationella vaccineringsprogrammet  bokar en vaccinationstid på 15 minuter. Vi rekommenderar att i första hand boka tid via e-tjänsten eller rådgivningsbyråns centraliserade telefonservice.

Du kan boka vaccinationstid till vilken som helst rådgivningsbyrå.

Om du inte har gjort ett avtal om rätt att uträtta ärenden för ditt barn kan du boka vaccinationstiden via rådgivningens telefontjänst: mån–fre kl. 8–12, tfn 09 310 55530 (återuppringning).


Du hittar chatten på hel.fi och på webbplatsen för Familjestöd.Vi står till tjänst vardagar kl. 10–12 (betjänar på finska).

Bild: Pexels