Avvikelser i rådgivningsbyråernas telefontjänst 23-24.1

Mödra- och barnrådgivningens telefontjänst betjänar den 23-24 januari klockan 8-12.

Den nedskärna telefontiden beror på att telefontjänstens personal flyttar till ett annat ställe.
Under flyttningen betjänar e-tjänsterna och rådgivningens chatbot normalt (på finska).

Fr.o.m. måndag 27.1 betjänar telefontjänsten åter normalt kl. 8-14.
Vi beklagar undantag i telefontjänstens öppethållning. 


DELA