Håll 2 meters säkerhetsavstånd.

Provtagningspunkten för coronavirus i Östra centrum flyttar till Revalsplanen

Provtagningspunkten för coronavirus i Östra centrum flyttar fredagen den 31 juli 2020 från Stoa till Revalsplanen (Revalsplanen 1 B). Provtagningspunkten i Stoa stängs fredagen den 31 juli kl. 15 och öppnas på Revalsplanen lördagen den 1 augusti kl. 11.

Om du har coronavirussymtom, du kan boka tid till coronavirustest I Omaolo-tjänsten. Om du inte kan göra en symtombedömning på omaolo.fi, ring Helsingfors coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 (varje dag kl. 8-18), varifrån man hänvisar dig till test med tidsbokning.

Provtagningspunkten i Östra centrum har öppet må–fr kl. 8–18 och lö–sö kl. 11–18.

Provtagningen flyttar från Stoa på grund av att kulturcentret så småningom efter coronavåren öppnas och behöver lokalerna för egen användning.

Provtagningspunkten i Östra centrum har goda lokaltrafikförbindelser. En karta på läget av provtagningspunktens ingång finns nedan.

Provtagningspunkten i Östra centrum har goda lokaltrafikförbindelser.

Om du har symptom som tyder på smitta, tveka inte, gå för att testas

Gör alltid en symptombedömning i Omaolo då du har symptom som syftar på coronavirussmitta. Symptomen är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, huvudvärk, snuva, illamående och diarré, samt förlust av lukt- och smaksinnet. På basis av dina symptom får du i tjänsten Omaolo instruktioner och kan vid behov boka tid för coronavirustest.

Om du inte kan besvara symptomförfrågan på nätet, kontakta Helsingfors stads coronavirusrådgivning, tfn 09 310 10024 varje dag kl. 8–18.

Ifall coronavirusrådgivningen är stängd och symtomen är milda, vänta till nästa dag. Ifall saken inte kan vänta på att coronavirusrådgivningen öppnar, eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, får du betjäning av Jourhjälpen tfn 116 117.

I akuta fall ring nödnumret 112.

Agera enligt följande då du anländer till testet

Anländ i tid till testet. Väktaren släpper in dig för provtagning.

Om du åker med lokaltrafik till testet, till exempel med metro,

  • iaktta god handhygien under resan
  • se till att du hostar och nyser i en engångsnäsduk eller i ärmen, inte i händerna
  • se till att avståndet till medresenärerna är mer än två meter
  • skydda andningsvägarna med till exempel en duk, tygmask eller ett kirurgiskt munskydd.

Det finns ingen drive in-provtagning i Östra centrum för dem som kommer till testet med bil.

Helsingfors ökar testningsmöjligheter

I juli har efterfrågan på coronarådgivning och -tester ökat och den är nu på samma nivå som under vårens livligaste veckor. Helsingfors stad svarar på detta genom att öka provtagningsmöjligheter. Tillräcklig testning är viktig för att hitta smittor och förebygga spridning av epidemin.

Förutom i Östra centrum finns stadens egna provtagningspunkter av coronaviruset just nu också i Dal, Gamlas och Malm. Dessutom söks lokaler för provtagning i centrum.

HUS har en provtagningspunkt i Mejlans och vid det nya barnsjukhuset.

Nyheten har uppdateras 24.8.2020 angående öppettider för coronavirusrådgivningen.