Texten palse.fi på en ritad datorskärm.

Vill du bli producent av psykoterapitjänster i Helsingfors?

Den 4 januari 2021 inför Helsingfors stad en servicesedel för tjänster inom rehabiliterande psykoterapi och korttidspsykoterapi. 

Ansökan om godkännande som serviceproducent av psykoterapi öppnar den 23 november 2020. Ansökan om godkännande som serviceproducent ska lämnas in på palse.fi, det nationella systemet för servicesedlar.

Från början av 2021 kan klienter med servicesedel välja serviceproducent bland producenterna i en förteckning i palse.fi. Förteckningen över serviceproducenter kompletteras allt efter som nya aktörer godkänns som producenter av servicesedeltjänster.

Servicesedeln för psykoterapi är avsedd för klienter hos Helsingfors stads social- och hälsovårdstjänster. Psykoterapi, finansierad med servicesedel, förutsätter alltid att en yrkesperson inom förebyggande av mental hälsa inom den offentliga hälsovården utför en bedömning av behovet av terapi och av vårdformens lämplighet i klientens situation.

Mer information om den nya servicesedeln för psykoterapi finns på

Det nya systemet är mångsidigare än det förra

Helsingfors stads system för servicesedlar förnyades år 2020. I det nya systemet kan klienterna ta del av mångsidigare tjänster än tidigare. Klienten kan nu till exempel söka producenter med hjälp av en karttjänst och kontrollera tidsplanen för tillgängligheten av tjänsten i fråga.