Två kvinnor med hörlurar på.

Problem med social- och hälsovårdssektorns återuppringningstjänst

Återuppringningstjänsten för hälsostationer, rådgivningsbyråer, tandvården, coronavirusrådgivningen och tidsbeställningen för coronavirusvaccinet har tekniska problem.

Klienterna får för närvarande eventuellt inte kontakt per telefon och återuppringningen fungerar inte.

På grund av problemet fungerar inte heller chattjänsten för tandvården, rådgivningen, socialrådgivningen, boenderådgivningen eller Seniorinfo.

Sköt dina ärenden elektroniskt om möjligt (maisa.fi) eller gör en symtombedömning på omaolo (omaolo.fi).

Om du ska boka tid till coronavirusvaccinet kan du göra det elektroniskt på coronavaccinbokning.fi.

Vid brådskande fall kan du besöka hälsostationen. Vid brådskande fall står också tandklinikernas mottagningar till tjänst.

Problemen orsakar även störningar vid Jourhjälpens telefontjänst (116 117). I nödfall ring 112.

Vi beklagar problemet. Vi meddelar genast när problemet har åtgärdats.

Foto: Virpi Velin