En kvinna talar i telefon och tittar på en datorskärm.

Social- och hälsovårdssektors återuppringning fungerar igen

Det förekom tekniska problem i telefontjänsterna igår 8.6. Klienterna fick eventuellt inte kontakt per telefon och återuppringningen fungerade inte.

Problemet är nu löst och återuppringningen fungerar igen.

Tidsbeställningen för icke-brådskande tandvård är fortfarande stängt onsdagen 9.6. Brådskande samtal och avbokning av tider fungerar.

Nyheten har uppdaterats 8.6 och 9.6.

Foto: Maarit Miettinen