Funderar du över skydd mot graviditet?

Gratis preventivmedel till unga under 25 år sommaren 2019

Helsingfors erbjuder gratis preventivmedel till unga under 25 år som är helsingforsbor eller studerar i Helsingfors.

Preventivmetoderna är p-piller, p-ring, spiral, implantat (p-stav) och kondomer. Preventivrådgivning ges av skolhälsovårdare, den egna hälsostationen eller Helsingfors centraliserade preventivrådgivning. Med stöd av sakkunniga är det tryggt och lätt att inleda preventivmedel.

Speciellt hos unga förebygger en låg tröskel till att få information och anlita preventivtjänster deras hälsa och välfärd. Ett minskat antal oönskade graviditeter är också ekonomiskt.

Gynekolog Satu Suhonen vill uppmuntra ungdomar att ta upp med de närmaste och med sakkunniga hur man kan skydda sig för graviditet. Suhonen är ansvarig läkare för Helsingfors centraliserade preventivrådgivning.

”En stor del av aborter görs åt kvinnor under 25 år och därför vill Helsingfors satsa på just denna åldersgrupp”, berättar Satu Suhonen.  

Suhonen tar upp också användningen av kondom vid sidan av andra preventivmedel.

”Kondomen är oersättlig vad gäller förhindrande av könssjukdomar och därför uppmanar vi unga att använda kondom.”

 ”I Helsingfors preventivrådgivning diskuterar vi med klienterna även frågor som gäller deras rätt till sin egen sexualitet och sin kropp. Vi frågar också om de upplevt sexuella trakasserier”, fortsätter Suhonen.

hel.fi/preventivradgivning

Gratis skydd mot graviditet animation på svenska

Maksuttoman ehkäisyn animaatio suomeksi

Gratis skydd mot graviditet animation på engelska

Studerandehälsovården har preventivmottagning även på sommaren

Studerandehälsovårdens mottagning på Mecheliningatan 3.6–2.8.2019

Adress: Mechelingatan 46, 00250 Helsingfors, 4:e vån.,  PB 8650, 00099 Helsingfors stad.
Ingång via hissen i A-trappan.

Ytterligare information om sommarens studerandehälsovård får du av hälsovårdaren i din egen skola eller från den centraliserade tidsbeställningen tel. 050 310 5547 vardagar kl. 8.00–14.30.

Nyheten har uppdaterats 17.6 från motsvarande nyhet sommaren 2018.

DELA