Funderar du över skydd mot graviditet?

Gratis preventivmedel till unga under 25 år

Helsingfors erbjuder gratis preventivmedel till unga under 25 år som är helsingforsbor eller studerar i Helsingfors.

Preventivmetoderna är p-piller, p-ring, spiral, implantat (p-stav) och kondomer. Preventivrådgivning ges av skolhälsovårdare, den egna hälsostationen eller Helsingfors centraliserade preventivrådgivning. Med stöd av sakkunniga är det tryggt och lätt att inleda preventivmedel.

Speciellt hos unga förebygger en låg tröskel till att få information och anlita preventivtjänster deras hälsa och välfärd. Ett minskat antal oönskade graviditeter är också ekonomiskt.

Gynekolog Satu Suhonen vill uppmuntra ungdomar att ta upp med de närmaste och med sakkunniga hur man kan skydda sig för graviditet. Suhonen är ansvarig läkare för Helsingfors centraliserade preventivrådgivning.

”En stor del av aborter görs åt kvinnor under 25 år och därför vill Helsingfors satsa på just denna åldersgrupp”, berättar Satu Suhonen.  

Suhonen tar upp också användningen av kondom vid sidan av andra preventivmedel.

”Kondomen är oersättlig vad gäller förhindrande av könssjukdomar och därför uppmanar vi unga att använda kondom.”

 ”I Helsingfors preventivrådgivning diskuterar vi med klienterna även frågor som gäller deras rätt till sin egen sexualitet och sin kropp. Vi frågar också om de upplevt sexuella trakasserier”, fortsätter Suhonen.


Kampanj i juni

Helsingfors startade i juni en kampanj om avgiftsfria preventivmedel som syns både i gatubilden och i digitala medier.

Kampanjen pågår i två veckor fr.o.m. 1.6 och är synlig t.ex. i metron och spårvagnar, på några centrala metrostationer och i Forums och Itis köpcentra.

Dessutom syns kampanjen omfattande på stadens webbsidor, Youtube, Facebook och Instagram. Kampanjmaterial har distribuerats till social- och hälsovårdens enheter och till samarbetspartners .

hel.fi/preventivradgivning

Gratis skydd mot graviditet animation på svenska

Maksuttoman ehkäisyn animaatio suomeksi

Gratis skydd mot graviditet animation på engelska

 

Studerandehälsovården har preventivmottagning på sommaren

I sommar kan studeranden i Helsingfors få preventivrådgivning och -medel på vissa mottagningar. Ytterligare information om sommarens mottagningar får du av skolhälsovårdaren eller tidsbeställningen på tfn 050 310 5560.

4 - 21.6 och 6 - 12.8 Metropolia yhs studerandehälsovård, Stockholmsgatan 10

11.6 - 13.7 och 30.7 - 3.8 studerandehälsovård, Mechelingatan 46 A