Posti börjar producera butikstjänst i Helsingfors

Helsingfors stads social- och hälsovårdsväsen och Posti har tecknat ett tidsbestämt avtal om att producera en butikstjänst. Avtalet är i kraft till slutet av januari 2018. Verksamheten inleds stegvis under juli–augusti 2017. Personalen inom hemvård och serviceboende ger dig mer detaljerad information om hur servicen tas i bruk. 
 
Posti har 20 års erfarenhet av att på ett högklassigt sätt sköta måltidstransporter. Posti levererar varje år två miljoner måltider och matkassar inom hemvården i cirka 60 kommuner.

Postis affärspartner är HOK-Elanto och produkterna är försedda med normala, aktuella priser enligt Alepa Kauppakassi. Dagliga erbjudanden och skördesäsonger beaktas i prissättningen. Matkassens totalpris är enligt vår jämförelse betydligt förmånligare än hos den tidigare leverantören.

Mångsidiga beställningsalternativ

Posti butikstjänst Matstund erbjuder mångsidiga beställningsalternativ. Man kan beställa sina inköp via servicenumret eller via webbplatsen på adressen www.posti.fi/ruokahetki. Kundtjänsten betjänar vardagar från och med den 7 juli kl. 9–15 på numret 0800 95335.