Vaccinerare pratar med en person som blir vaccinerad.

Personer som varit sjuka i corona får en vaccindos

Personer som genomgått coronavirussjukdom ges i huvudsak en vaccindos istället för två. Forskning visar att personer som haft sjukdomen får ett minst lika bra skydd av en vaccindos som andra får av två doser. Likaså ges i huvudsak ingen andra dos till personer som insjuknat i coronavirusinfektion efter att de fått den första vaccindosen. 

I EU och Finland utreds för närvarande hur EU:s coronaintyg skapas i situationer där en person som genomgått sjukdomen har fått en vaccindos.

”Frågan utreds i EU och Finland och vi hoppas på en snabb lösning till detta, så att även personer som har fått en vaccindos och genomgått coronavirussjukdomen för mer än 6 månader sedan kan få EU:s coronaintyg. Vi meddelar när ärendet fortskrider”, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

En person som haft coronavirusinfektion och fått en vaccindos får för närvarande separata intyg om vaccinationen och den genomgångna sjukdomen från Mina Kanta-sidorna på adressen kanta.fi. På intygen syns den vaccindos som personen har fått samt resultatet på coronatestet. Intyget om genomgången coronavirussjukdom gäller i sex månader.

En person som haft coronavirusinfektion kan exempelvis vid resor använda intyget om en vaccindos och/eller intyget om genomgången coronavirussjukdom.

Varje EU-land har fattat egna beslut om intygskrav. Kontrollera destinationslandets aktuella intygskrav för resor mellan EU-länder på webbplatsen Reopen EU på adressen reopen.europa.eu innan du reser.

Mer information

Coronavaccination för Helsingforsbor – coronavaccination.hel.fi
EU:s coronaintyg

Bild: Virpi Velin