Sjuksköterskan instruerar den vaccinerade.

Personer som fyllt 18 år får den tredje coronavaccindosen utan tidsbokning på vaccinationsställena

Helsingforsbor som fyllt 18 år får den tredje coronavaccindosen utan tidsbokning på vaccinationsställena. I allmänhet friska vuxna i åldern 18–59 år kan få den tredje dosen när det har gått minst 4 månader sedan den andra dosen.

Se alla vaccinationsställen och öppettiderna på hel.fi/vaccinationen. Du får vaccinet genom att visa upp ett identitetsbevis eller FPA-kort på vaccinationsstället.

”Vi vill säkerställa att alla vuxna som fyllt 18 år får den tredje dosen så fort som möjligt. Eftersom vi nu har tillräckligt med vaccinatörer på alla vaccinationsställen, kan vi erbjuda tredje doser utan tidsbokning åt alla”, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

Du kan också boka tid för att få det tredje coronavaccinet

Det smidigaste sättet att boka tid är att besöka coronavaccinbokning.fi. Du kan också boka tid genom att ringa tfn 09 3104 6300 (vardagar kl. 8–16).

Om du vill tidigarelägga en redan bokad vaccinationstid, kan du göra det genom att avboka tiden och boka en ny på coronavaccinbokning.fi.

Mer information

Bild: Virpi Velin