Vaccinerare och vaccinerad kvinna diskuterar vid vaccinationspunkt.

Personer med kraftig immunbrist erbjuds en femte dos av coronavaccinet

Personer med kraftig immunbrist får nu en femte dos av coronavaccinet. Vaccinet fås utan tidsbokning på vaccinationspunkterna 4–6 månader efter den fjärde dosen.

Adresser och öppettider för vaccinationspunkterna finns på hel.fi/vaccinationen.

”Personer med kraftig immunbrist har en särskilt stor risk för att drabbas av allvarlig coronavirussjukdom och till exempel sjukdom eller medicinering försvagar vaccinsvaret. Därför är det nu viktigt att effektivera vaccinskyddet för den här gruppen”, konstaterar Timo Carpén, ledande överläkare.

Personer med kraftig immunbrist

Personer med kraftig immunbrist omfattar personer med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • organtransplantation
  • stamcellstransplantation
  • svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • cancer som behandlas med immunnedsättande läkemedel
  • autoimmunsjukdomar som behandlas med immunnedsättande biologiska läkemedel eller JAK-blockerare
  • dialys och svår kronisk njursvikt
  • långt framskriden eller obehandlad HIV
  • annat allvarligt immunosuppressivt tillstånd fastställt av en läkare

En mer detaljerad lista över sjukdomar och tillstånd som räknas som kraftig immunbrist finns på THL:s webbplats.

Man kan även boka tid till femte vaccindosen

Det snabbaste sättet att boka tid är via coronavaccinbokning.fi. Du kan också boka tid genom att ringa tfn 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16).

Du får vaccinet genom att visa upp dit ID- eller FPA-kort

Du får vaccinet genom att visa upp dit ID- eller FPA-kort. Du ska vid begäran kunna bevisa att du tillhör gruppen med kraftig immunbrist med en journalkopia eller information från Mina Kanta-sidorna.

Den som varit smittad med coronaviruset behöver för närvarande inte en femte dos

För närvarande ges en femte vaccindos inte till personer med kraftig immunbrist som redan har fått fyra vaccindoser och tidigare varit smittade med coronaviruset. Om en person med kraftig immunbrist har fått en tredje vaccindos och tidigare varit smittad med coronaviruset kan hen få en fjärde vaccindos 4–6 månader efter insjuknandet.

Mer information

Coronavaccination för Helsingforsbor – coronavaccination.hel.fi

THL – Vacciner och coronavirus

Bild: Virpi Velin