påsägg och fågel

Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under påsken 2019

  • Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

  • Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Hälsostationerna

Hälsostationerna (också Fiskehamnens och Nordsjös centraler för hälsa och välbefinnande) håller stängt under påsken 19.4. - 22.4.

Jour – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

  • Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12
  • Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.
  • I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150 eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

  • Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Munhälsovårdens jour

  • Jouren för munhälsovård är tillbaka på Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8 - 21, 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699.
  • Ring innan du kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24 h

  • Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under påsken.Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.


DELA