två datorskärmar, på den mindre står det psop och på den större palse.fi

Systembytet för servicesedlar framskrider - i tur är nu rehabiliteringen, mun- och tandhälsovården och endoskopier

Helsingfors får ett nytt servicesedelsystem. Ändringen kommer att gälla alla servicesedlar som beviljas av Helsingfors stad. Kriterierna för beviljande av servicesedlar förändras inte. Det nya servicesedelsystemet finns på adressen palse.fi

Fr.o.m. den 2 mars 2020 kommer det nya systemet att omfatta rehabiliteringstjänster, mun- och tandhälsovården samt mag-tarmkanalens endoskopier. Ändringen gäller följande servicesedlar:

• lymfterapi
• fysioterapi
• ergoterapi
• öppen rehabilitering för frontveteraner
• peruktjänst
• mun- och tandhälsovård
• mag-tarmkanalens endoskopier

Fr.o.m. den 2 mars kan servicesedelklienter välja sin serviceproducent endast av de producenter som finns på palse.fi. Förteckningen över serviceproducenter kompletteras alltefter nya producenter godkänns som producenter av servicesedeltjänster.

Om du redan är servicesedelklient, kontrollera om den bekanta serviceproducenten finns på palse.fi-sidorna. Om den nuvarande producenten inte finns som alternativ, välj vid behov en ny producent.

Det nya systemet är mångsidigare

Det nya systemet har mångsidigare utbud för klienten. Du kan till exempel leta efter en producent med hjälp av kartan, jämföra priser och försäkra dig om när en viss tjänst är tillgänglig.

Mer information och anvisningar till klienter och serviceproducenter finns på www.hel.fi/sote/palveluseteli-sv

Det nya servicesedelsystemet finns på adressen palse.fi.