Vaccinerare pratar med en person som ska vaccineras.

Över 11 000 barn och unga vaccinerades i skolorna

I Helsingfors vaccinerades över 11 000 12–15-åriga barn och unga mot coronaviruset i skolorna i augusti, september och oktober. I fortsättningen kan 12–15-åringar få sitt coronavaccin vid vaccinationspunkterna.

Vaccinationstäckningen bland 12–15-åringar i Helsingfors är nu 76 procent för den första vaccindosen. Vaccinet erbjöds i skolorna till alla 12–15-åringar oberoende av hemkommun.

I fortsättningen kan 12–15-åringarna gå till vaccinationspunkterna för att vaccinera sig utan tidsbeställning. Man kan också beställa tid till vaccination på adressen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16). Vårdnadshavaren kan också beställa tid för ett minderårigt barn.

Information om alla vaccinationspunkter och popup-vaccinationspunkter finns på adressen hel.fi/vaccinationen.

”Barn och unga har aktivt låtit vaccinera sig i skolorna, och vi har fått positiv respons om arrangemangen. Men vaccinationstäckningen kan ännu förbättras. Om man inte hann vaccinera sig i skolan kan man också gå och vaccineras vid Helsingfors vaccinationspunkter. Genom vaccinering kan vi särskilt beskydda ungdomarna och deras närmaste krets från allvarlig coronavirussjukdom. Vaccinets skydd ser också till att ungdomarna kan fortsätta studera i närundervisning och delta i evenemang som är viktiga för dem”, konstaterar ledande överläkare Timo Carpèn.

”Coronavaccinet kan ges till 12 år fyllda. Alltså också de som fyller tolv år efter att vaccinationen på skolorna har upphört kan vaccineras vid vaccinationspunkterna”, tillägger Carpèn.

Vid vaccinering av barn och unga används Pfizers eller Modernas vaccin. I och med THL:s linjedragning kommer män och pojkar under 30 år att få Pfizer-vaccinet. Om en man under 30 år har fått den första dosen med Moderna-vaccinet får han andra dosen med Pfizer-vaccinet. Mer information om vaccinen finns på THL:s webbplats.

12–15-åringar kan själv besluta om de vill vaccineras om den yrkesperson inom hälso- och sjukvården som ger vaccinet bedömer att barnet med tanke på sin ålder och utvecklingsnivå kan fatta beslutet. Om en ung person inte själv vill eller kan fatta ett beslut om vaccinationen behövs vårdnadshavarnas samtycke för att ge coronavaccinet. Samtycket ges med denna blankett.

Ytterligare information
Vaccinationer för barn och unga – coronavaccination.hel.fi
THL – Vanliga frågor om coronavaccination av barn och unga

Bild: Virpi Velin