Är du oroad för corona? Starta omaolo.fi.

Symtombedömningen för coronavirussjukdom kan nu göras även på engelska på omaolo.fi

En version på engelska av symtombedömningsenkäten för coronavirussjukdom har publicerats på Omaolo.fi. Enkäten är avsedd för personer med invandrarbakgrund bosatta i Finland som kan använda tjänster på engelska.

”Helsingfors är en internationell stad med invånare från hela världen. Det är fint att Omaolo när det gäller misstanke om coronavirus nu även kan betjäna personer som inte kan finska eller svenska”, säger ledande överläkare Marja-Liisa Lommi.

Genom att fylla i enkäten får man utifrån symtomen nationellt enhetliga anvisningar för hur man bör agera. Till skillnad från de finsk- och svenskspråkiga versionerna kan man i detta skede inte vid behov få kontakt med hälsostationen eller Jourhjälpen via den engelskspråkiga enkäten. Omaolo ger dock råd om hur man ska gå till väga om man behöver kontakta hälsovården.  

Den engelska symtombedömningsenkäten för coronaviruset har producerats i samarbete med Sotedigi Oy, THL och Förlags Ab Duodecim. Detta är den första symtombedömningsenkäten på engelska på Omaolo.

Enkäten finns på adressen https://www.omaolo.fi/en/survey/649

Omaolo erbjuder 17 symtombedömningar

På finska och svenska erbjuder tjänsten Omaolo för närvarande 16 olika symtombedömningar och en allmän symtombedömningsenkät.

Symtombedömningarna på  Omaolo bygger på Förlags Ab Duodecims medicinska databas, det vill säga de senaste forskningsrönen. I dagsläget når Omaolo ut till cirka 2,5 miljoner människor i Finland.

Hur hittar jag Omaolo?

Webbtjänsten Omaolo finns på webbplatsen omaolo.fi.