Omaolo-logo

Omaolo betjänar nu mer omfattande än förut, även på svenska

I slutet av juni utvidgades Omaolos symptombedömningar igen och omfattar nu även halsbränna och ögoninflammation. Alla symptombedömningar fås på svenska.

I maj utvidgades Omaolos symptombedömningar till att omfatta huvudvärk, symptom kring analöppningen och diarré.

"I och med de nya symptombedömningarna kommer kunderna att få bättre stöd", säger överläkaren Marja-Liisa Lommi.

"Som ett resultat av bedömningen får kunden självhjälp eller instruktioner om att vara i kontakt med en professionell", fortsätter Lommi.

Omaolo har sedan tidigare erbjudit hjälp med luftvägsinfektioner, hosta samt smärtor i hals och öron. Symptombedömningarna kan även göras angående besvär med nedre ryggen, smärtor i axlarna och knäna och kvinnors urinvägsinfektioner. Omolo hjälper även med socialtjänster. Kunden kan ta reda på ifall denne har rätt till närståendevård, användning av transporttjänster eller personlig hjälp.

Omaolo har betjänat kunder på svenska sedan april 2019.


Bekanta dig med Omaolos symptom och servicebedömningar på adressen omaolo.fi.DELA