Nättjänsten omaolo.fi ger råd och information dygnet runt

Nättjänsten omaolo.fi hjälper dig att främja din hälsa och ditt välbefinnande. Tjänsten är enkel att använda. Den besparar dig köande och onödiga mottagningsbesök.

  • Omaolos symtombedömning berättar tillförlitligt ifall dina symtom kräver professionell vård eller om det räcker med egenvård.
  • Vid behov får du kontakt med en yrkesmänniska eller information om vem du ska kontakta.
  • Servicebedömning på omaolo.fi hjälper dig att bedöma dina möjligheter att få t.ex. stöd för närståendevård eller övriga socialtjänster.
  • Nättjänsten fungerar på adressen omaolo.fi och den kan även användas på mobiltelefon. 
  • Du kommer till tjänsten också från hälsostationernas sidor www.hel.fi/halsostationer.

Broschyren (pdf)

DELA