Helsingfors social- och hälsovårdsnämndens offentliga möte ti 23.4 kl. 16.15

Social och hälsovårdsnämndens möte tisdagen den 23 april 2019 är öppet för publiken. Alla är välkomna att följa med mötet fr.o.m. klockan 16.15 i Berghälls ämbetshus, Andra linjen 4 A.

Mötet kommer att kunna ses också på Helsingfors-kanalen www.helsinkikanava.fi.

På mötet kommer nämnden att behandla bl.a. upphandling av icke-brådskande läkartjänster med servicesedel. Därtill ska social- och hälsovårdens e-tjänster presenteras för nämnden.  

Välkommen!


DELA