Helsingfors system för servicesedlar byts ut

Helsingfors servicesedelsystem byts ut. Ändringen berör alla servicesedlar som beviljas av Helsingfors stad. Bytet av system påverkar inte kriterierna för beviljande av servicesedlar till klienter och kräver inga åtgärder av klienterna.

Hemservicen för barnfamiljer står först i tur och tar det nya systemet i bruk den 1 januari 2020. De servicesedlar för hemservice för barnfamiljer som redan beviljats gäller till årsskiftet.

Efter förnyelsen beviljas servicesedlar på samma sätt som tidigare, men valet av serviceproducent görs i det nya systemet på adressen palse.fi.

För övriga tjänster sker ibruktagandet av de nya sedlarna i två steg i februari och mars 2020. Vi informerar nuvarande användare av servicesedlar om förändringen närmare ibruktagandet.

Det nya systemet är mångsidigare än det tidigare

I det nya systemet kan klienterna ta del av mångsidigare tjänster än tidigare. Klienten kan exempelvis leta efter serviceproducenter i en karttjänst, jämföra priser och kontrollera enligt vilken tidtabell en tjänst är tillgänglig.

Mer information och anvisningar för klienter och serviceproducenter finns på adressen hel.fi/sote/palveluseteli-sv
Det nya servicesedelsystemet finns på adressen palse.fi.