Malms flygplats på karta.

Nya drive-in-provtagningspunkten öppnar i Malm 30.9

Den nya drive-in-provtagningspunkten öppnas onsdagen den 30 september vid torget på Malms före detta flygplats. Provtagningen är öppen varje dag kl. 8–16.

Som Malms nya provtagningspunkt fungerar en tältbyggnad på 300 kvadratmeter med en tvåfilig drive-in. Förutom att köra bil kan man också promenera, cykla eller ta kollektivtrafik till provtagningspunkten.

Provtagningspunkten är öppen tillsvidare och den kan utvidgas vid behov. Tältet fungerar i alla väder, också på vintern, och provtagningsrummen är uppvärmda.

Coronatest med remiss

Vuxna (över 16 åringar och äldre) kan boka tid till coronatest genom att göra en symtombedömning för coronavirusinfektion på adressen www.omaolo.fi.

Personer i alla åldrar kan boka tid genom att ringa coronavirusrådgivningen, som är öppen varje dag kl. 8–18, tfn 09 310 10024.

Om rådgivningen är stängd och symtomen lindriga kan man vänta till följande dag. Om ärendet inte kan vänta på att coronarådgivningen öppnar eller det är fråga om någon annan brådskande sjukdom, står Jourhjälpen till tjänst, tfn 116 117.

Det lönar sig att söka sig till coronatest med låg tröskel om symtom uppvisas. Symtom som tyder på coronavirus är feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, huvudvärk, snuva, illamående och diarré samt förlust av smak- och luktsinne.

Gör så här när du kommer på test

  • Kom till testet i tid. Väktarna vid flygplatsens port guidar bilisterna, fotgängarna och cyklisterna till platsen reserverad för klienterna på provtagningsområdet.
  • Använd ansiktsmask på vägen till och från provtagningen.
  • Sköt om bra handhygien under hela besöket.
  • Se till att hosta och nysa i engångsnäsdukar eller i ärmen, inte i händerna.
  • Håll ett avstånd på två meter till andra människor.

Om du kör till testet med egen bil ska du åka via Tattaråsvägen. Vänligen kom till din provtagning. Om du kommer i förtid kan du vänta på din provtagningstid på den närliggande parkeringsplatsen. 

På Tattaråsvägen stannar bussarna 69 och 77 (busshållplatsen Malms flygplats). Gångavståndet från busshållplatsen till provtagningspunkten vid torget på Malms flygplats är ca 500 meter.

Provtagningstider fås snabbt

För närvarande (29.9.2020) får klienterna i Helsingfors provtagningstid till samma eller följande dag. Testresultatet fås inom 1–2 dagar.    

Stadens egna provtagningspunkter finns för närvarande i Kronohagen, Östra Centrum, Gamlas och på Busholmen.

Utöver dessa har HUS provtagningspunkter i Helsingfors i Mejlans och framför Nya barnsjukhuset. I Helsingfors testas klienter också av en privat partner på deras provtagningspunkter i Mässcentret och Östra Centrum.

www.hel.fi/coronavirus