Människor inomhus  i Gårdsbacka seniorcenter.

Coronavirussmittade på Gårdsbacka seniorcenter i anknytning till den tidigare exponeringen

Genast efter det första konstaterade smittfallet den 18 augusti testades samtliga av gruppboendets invånare och anställda för covid-19. Av grupphemmets 17 invånare som exponerats var sex smittade av coronaviruset.

Alla som exponerats för sjukdomen försattes genast i två veckors karantän och man följer noggrant med deras mående.

 – På Gårdsbacka seniorcenter har man hela tiden omsorgsfullt följt anvisningarna för skydd. Inga nya exponeringar har konstaterats. Vi gör allt för att coronaviruset inte ska kunna sprida sig på seniorcentret, säger Maritta Haavisto, chef för östra serviceområdet.

 – Vi är nu tvungna att bedöma om restriktionerna återigen behöver stramas åt när det gäller tjänster för äldre. Restriktionerna under våren var tunga för både invånarna och deras anhöriga. Vi måste hitta en balans mellan tillräckliga restriktioner, säkerheten och en så normal vardag som möjligt för invånarna, säger Sanna Isosomppi, överläkare för den epidemiologiska verksamheten, om situationen.

De anhöriga till samtliga invånare som insjuknat har kontaktats. Även de övriga invånarnas anhöriga känner till situationen.

Besök på det berörda grupphemmet är tills vidare förbjudna. Vi uppmuntrar de närstående att hålla kontakt med invånarna på andra sätt, till exempel per telefon eller via videosamtal.

Tidigare nyhet om Gårdsbacka seniorcenter.