Corona testpunktsarbetare vid skrivbordet.

Ny provtagningspraxis träder i kraft för personer med lindriga symtom som är vaccinerade eller som har haft coronavirusinfektion

Den regionala samordningsgruppen i Nyland beslöt den 9 september att coronavirustest i huvudsak inte behövs för personer med lindriga symtom, om personen har fått två vaccindoser och det har gått minst en vecka sedan den andra dosen eller om personen tidigare har haft konstaterad covid-19-infektion och har fått en vaccindos för minst en vecka sedan eller om hen har haft konstaterad covid-19-infektion under de sex senaste månaderna.

Ändringen gäller inte personer som man vet har exponerats för coronavirus. Ändringen gäller inte personal inom social- och hälsovårdens klientarbete, boende och personal på omsorgs- och vårdenheter för äldre eller personer som tillhör riskgrupper för coronavirussjukdom.

Vi rekommenderar att du även i fortsättningen söker dig till coronavirustest trots att du har fått en eller två vaccindoser om du

  • arbetar med klienter inom social- och hälsovården och du har coronasymtom
  • arbetar på en omsorgs- eller vårdenhet inom social- och hälsovården och du har symtom som tyder på corona
  • har exponerats för coronavirus
  • tillhör en riskgrupp för coronavirussjukdom.

En serie med två coronavaccinationer skyddar mot coronavirus och är särskilt effektiv mot dess allvarliga sjukdomsform. Således har de som fått två vaccindoser ett gott skydd mot coronaviruset.

Om du ännu inte har blivit vaccinerad finns det nu möjlighet att bli det vid popup-vaccinationspunkter runt om i Helsingfors. Vi har velat göra det så snabbt och enkelt som möjligt för alla Helsingforsbor att vaccinera sig. Låt oss skydda oss själva och våra närstående mot coronaviruset.

Bild: Virpi Velin