Ikonen för orosanmälan för seniorer.

Är du orolig för en äldre person? Tryck då på knappen och gör en elektronisk orosanmälan

Är du orolig för hur din granne eller en närstående person klarar sig? Verkar grannen ofta vilsen eller inte klä sig efter vädret?

Helsingfors har introducerat en ny elektronisk orosanmälan med vilken vem som helst kan uttrycka sin oro för en äldre Helsingforsbo.

Om det gäller hälsoproblem, hjälper hälsorådgivningen 24/7 på numret 09 310 10023 och hänvisar vid behov till vård. I livshotande situationer ring 112.

Orosanmälan är omtanke

Orosanmälan finns på Seniorinfos webbplats på www.hel.fi/seniorerna. Anmälan kan fyllas i på svenska eller finska.

– Gör gärna en orosanmälan om du oroar dig för en äldre person och upplever att han eller hon inte själv kan skaffa hjälp eller inte förstår sitt hjälpbehov. I fråga om orosanmälan är det låg tröskel som gäller. Vi anser att orosanmälan är omtanke, betonar rådgivningschefen Minna Nummi.

– Vi rekommenderar emellertid att du alltid först talar om situationen med den äldre. Det går dock att göra en orosanmälan även om någon diskussion inte är möjlig, fortsätter Minna.

De sakkunniga vid Seniorinfo behandlar orosanmälningar på vardagar, så snart som möjligt efter att de kommit in. De tar alltid kontakt med den äldre och utreder hans eller hennes situation och behov, vid behov i samråd med anhöriga.

– Avsikten med anmälan är att säkerställa att äldre får den omsorg och hjälp de behöver, säger Minna.

– Den som gjort anmälan kan förstås vara intresserad av hur det hela framskrider men social- och hälsovårdsmyndigheterna har sekretessplikt och kan inte berätta om fortsatta åtgärder, fortsätter Minna.

Kommuninvånarnas önskemål har beaktats

Orosanmälan har utvecklats utifrån responsen från kommuninvånare. Den nya elektroniska anmälan är enklare att fylla i än den tidigare och har en egen symbol som har designats i samarbete med de äldre.

Utöver att göra en orosanmälan kan du via webbplatsen för Seniorinfo också skicka in krypterad e-post. Krypterade meddelanden kan innehålla exempelvis personbeteckningar eller noggrannare information om situationen än tidigare.

– E-postkontakten är avsedd för nya klienter och deras anhöriga, det vill säga personer som inte ännu har en utsedd arbetare inom stadens tjänster för äldre, säger Minna.

Seniorinfo kan kontaktas även per telefon från måndag till fredag kl. 9-15, tfn 09 310 44556.