Talbubbla-ikon och Helsingfors-logo på en blå bakgrund.

Nu testar vi nya sätt att producera hälsostationstjänster – säg din åsikt

I Helsingfors förbereds ett försök där en privat serviceproducent från och med nästa år ska producera hälsovårdstjänster i Gamlas och centrum.

Säg din åsikt – besvara enkäten 

Nu kan du bidra med dina förväntningar och synpunkter gällande hälsovårdstjänster som produceras av en privat serviceproducent.

Enkäten är öppen för alla. Vi hoppas särskilt på svar från invånare i Gamlas och centrum.

I Gamlas skulle den nya serviceproducenten producera den befintliga hälsostationens tjänster för invånarna. I centrum skulle man köpa in tilläggstjänster vid sidan av de övriga hälsostationstjänsterna. 

Under försöket får klienterna samma tjänster som på Helsingfors övriga hälsostationer. Försökshälsostationernas klienter kan välja att byta hälsostation, precis som de övriga hälsostationernas klienter.

Enligt planen ska försöket inledas 2021. För upphandlingen av tjänsterna ingås ett fyraårigt avtal. Stadsfullmäktige fattade beslut i frågan i juni i år.

Kundintervjuer startar i augusti

Vi kommer även att intervjua kunder på hälsostationer 3.8-7.8. Eftersom Gamlas hälsostation är stängd i augusti gör vi intervjuerna på Malmgårds och Femkantens hälsostationer.

Invånarna med

Helsingfors vill gärna att invånarna ska delta i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna. Du kan ge respons på adressen www.hel.fi/respons. Tack!