En person blir vaccinerad med coronavaccinet.

Nu kan man också få coronavaccinets andra dos på Helsingfors vaccinationsställen utan tidsbeställning

Från och med onsdagen den 8 september kan man få både coronavaccinets första och andra dos utan tidsbeställning på Helsingfors vaccinationsställen på Busholmen, i Malm, i Mässcentrum och i Kvarnbäcken.

I fortsättningen kan man också få båda vaccindoserna utan tidsbeställning vid popup-vaccinationspunkter. Andra doser av vaccinet ges vid popup-vaccinationspunkterna beroende på kösituationen.

Det finns popup-vaccinationspunkter runt om i Helsingfors, bland annat i köpcentren Kamppi, Tripla och Hertsi. Uppgifter om popup-vaccinationspunkterna finns på webbplatsen Popup-vaccinationspunkter som uppdateras hela tiden.

”Vi hoppas att detta skulle försäkra att så många som möjligt skulle hämta den andra vaccinationsdosen i tid. Vi uppmanar att i första hand ta den andra vaccindosen på vaccinationsställena på Busholmen, i Malm, i Mässcentrum och i Kvarnbäcken”, konstaterar Timo Lukkarinen, chefsläkaren för hälsostationerna.

Man får coronavaccinets andra dos tidigast 6 veckor efter den första dosen.

”Nu när man får den andra vaccindosen bara 6 veckor efter den första och utan tidsbeställning, är det möjligt för oss att uppnå den önskade 80 procents vaccinationstäckning redan i september. Den andra vaccinationsdosen är viktig, eftersom skyddseffekten mot allvarlig sjukdom blir mycket bra efter att man tagit den”, fortsätter Lukkarinen.   

Man får vaccinet genom att visa upp ID eller sitt FPA-kort. Efter att man vaccinerats ska man bli kvar för observation i 15 minuter. Coronavaccinet är avgiftsfritt.

Ytterligare information

Coronavaccination för Helsingforsbor – coronavaccination.hel.fi

Coronavaccinets vaccinationspunkter och popup-vaccinationspunkter

Bild: Virpi Velin