Kontulas servicehus

Nu kan man besöka de boende på seniorcenter och servicehus utomhus

Från och med tisdagen den 20 maj kan anhöriga träffa sina närstående som bor i seniorcenter och servicehus utomhus. Man måste skilt komma överens om besöket med den anhörigas vårdnadsplats. Besöken varar 15–30 minuter.

Under besöket ges de anhöriga ett kirurgiskt mun-nässkydd. Vårdarna hjälper de anhöriga med skyddet. Dessutom påminns de anhöriga om att sörja för god handhygien och att enbart komma på besök om man är frisk.

Vårdarna eskorterar den boende ut på gården och hämtar hen efter besöket. Den boende kan träffa besökare utomhus en gång per dag, en besökare i taget.

Besök är tillsvidare enbart möjliga utomhus. Anhöriga uppmanas också att hålla ett säkert avstånd. Man ska till exempel fortsättningsvis undvika kramar.

– Eftersom Helsingfors har det största antalet personer som insjuknat i coronaviruset, minskar vi på begränsningarna stegvis och kontrollerat. Vi diskuterar ständigt situationen med våra infektionsläkare och följer anvisningarna från social- och hälsovårdsministeriet, berättar direktören för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster Seija Meripaasi.

Om de boende inte kan vistas utomhus kan man fortfarande arrangera besök till exempel genom en glasvägg. Även videosamtal kan ordnas.