En studerande arbetar på sin bärbara dator.

Nu ges coronavaccin utan tidsbeställning på Helsingfors universitets Centrumcampus

Helsingforsbor kan få coronavaccin utan tidsbeställning på popup-vaccinationsstället på Helsingfors universitets Centrumcampus 17.9 samt 20–22.9 kl. 11–15. Alla studerande och stadsbor är välkomna till vaccineringen.

Vaccinationsstället ligger i Helsingfors universitets huvudbibliotek, nära huvudingången till Kajsahuset.

Det finns popup-vaccinationsställen runt om i Helsingfors, såsom i Kamppi, på järnvägstorget och i olika köpcentrum. Uppgifter om alla popup-vaccinationsställen finns på webbplatsen Popup-vaccinationspunkter som uppdateras hela tiden.

”För tillfället är vaccinationstäckningen för första dosen 76 procent för 16–19-åringar, 78 procent för 20–24-åringar och 79 procent för 25–29-åringar, så vi har inte ännu riktigt nått 80 procents vaccinationstäckning bland unga. För några veckor sedan erbjöd vi vaccination i skolor, och förra veckan på läroanstalterna på andra stadiet. Nu vill vi erbjuda ett enkelt sätt att vaccinera sig även för universitetsstuderande”, konstaterar ledande överläkare Timo Carpén.

”Det rör sig många studerande på Helsingfors universitets Centrumcampus, och vi hoppas att de som inte ännu vaccinerat sig ska göra det nu”, fortsätter Carpén.

Man får vaccinet genom att visa upp ID eller sitt FPA-kort. Efter att man vaccinerats ska man bli kvar för observation i 15 minuter. Coronavaccinet är avgiftsfritt.

Man kan få båda vaccindoserna utan tidsbeställning på popup-vaccinationsställena. Andra doser av vaccinet ges på popup-vaccinationsställena beroende på kösituationen. Vaccinintervallet mellan den första och andra dosen är 6–12 veckor.

Ytterligare information

Coronavaccination för Helsingforsbor – coronavaccination.hel.fi
Pop-up-vaccinationspunkter

 Bild: Pexels