Vaccinerare och vaccinerad person diskuterar.

Novavax coronavacciner erbjuds till personer som fyllt 18 år

Från och med måndagen den 7 mars erbjuds Novavax Nuvaxovid-coronavaccin på Busholmens vaccinationsställe. Vaccinationen fås bara genom tidsbokning. Du kan boka tid genom att ringa 09 3104 6300 vardagar kl. 8–16.

Novavax vaccin rekommenderas till personer som fyllt 18 år och som inte kan vaccineras med mRNA- eller adenovirusvektorvacciner (Moderna, Pfizer eller Janssen). Vaccinet kan också ges till personer som fyllt 18 år och som vill ha ett proteinvaccin istället för andra vacciner. 

– Novavax vaccin passar för nästan alla vuxna. Till exempel en genomgången coronavirussjukdom utgör inte ett hinder för vaccination. Om du inte tidigare vaccinerat dig mot corona, finns det nu en bra möjlighet att göra det på Busholmen, säger Timo Lukkarinen, chefsläkare för hälsostationerna.

Du får vaccinet genom att visa upp ett identitets- eller FPA-kort. Vaccinationen är avgiftsfri och frivillig.

Första och andra vaccindosen

Intervallet mellan den första och andra dosen av Novavax vaccin är 6 till 12 veckor. Dosintervallet är minst 6 veckor, eftersom ett kortare intervall kan minska den skyddande effekten.

Tredje vaccindosen

Som tredje dos ges ett mRNA- eller adenovirusvektorvaccin. Om inget annat vaccin kan ges av medicinska skäl, kan även den tredje dosen vara Novavax vaccin.

Mer information 

Bild: Virpi Velin