foto av lokalerna

Nordsjö familjecenter och central för hälsa och välbefinnande har startat

Social- och hälsovårdstjänsterna i Nordsjö har förnyats. Från den 18 juni är vi ett familjecenter och en central för hälsa och välbefinnande.

Nordsjö central har ett brett utbud av social- och hälsovårdstjänster under ett tak och samma till personer i alla åldrar. Många tjänster som redan tidigare funnits i Nordsjö, såsom hälsostationen och rådgivningstjänsterna, fortsätter betjäna på samma plats. Professionella inom social- och hälsovården arbetar tillsammans för klientens bästa.

Lokalerna i Nordsjö center har renoverats så att de bättre lämpar sig för de gemensamma funktionerna. Där har byggts nya grupplokaler och lokalerna har också gjorts lämpligare för all slags användning.

De nuvarande tjänsterna kompletteras i juni med psykiatriska tjänster när psykiatriska polikliniken flyttar från Revalsplanen i Östra centrum till Nordsjö. Senare i år flyttar även tjänsterna för vuxna med funktionsnedsättning i östra Helsingfors till Nordsjö.

Familjecentret erbjuder tjänster för barnfamiljer

Nordsjö familjecenter erbjuder bastjänster för barnfamiljer i Helsingfors, såsom rådgivningstjänster och tjänster för tidigt och särskilt stöd, på ett och samma ställe.

Centralen för hälsa och välbefinnande ger social- och hälsovård

Hälsovårdstjänsterna i Nordsjö betjänar på samma adress som tidigare. Utöver hälsovårdstjänster får klienten även mångsidiga socialtjänster för unga och vuxna på Nordsjö central.

Den första centralen för hälsa och välbefinnande öppnades i februari i Fiskehamnen.

Reformen i Nordsjö utgör en del av de utvecklande social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors.

Nordsjö erbjuder följande tjänster

Familjecentret

 • Mödra- och barnrådgivning
 • Öppen rådgivningsbyrå
 • Rådgivningsbyråns psykologtjänster
 • Hemservice för barnfamiljer
 • Socialhandledning för barnfamiljer
 • Talterapi för barn
 • Fysioterapi för barn
 • Ergoterapi för barn
 • Familjerådgivning
 • Bedömning av servicebehovet
 • Barnskydd

 
Centralen för hälsa och välbefinnande

 • Hälsostationstjänster
 • Munhälsovårdens tjänster
 • Fysio- och ergoterapi
 • Psykiatri- och missbrukartjänster
 • Socialrådgivning
 • Socialt arbete och socialhandledning
 • Tjänster för funktionsnedsatta (flyttar senare)
 •  Laboratorietjänster

De svenska hemsidorna för Nordsjö central öppnas under sommaren.

Välkommen till Nordsjö!

Nordsjö familjecenter och central för hälsa och välbefinnande
Kaffegränden 3, 00980 Helsingfors
PB 6250, 00099 Helsingfors stad

DELA