En kvinna med en fläta i håret.

Nästan 4 700 coronavaccinationer gavs på plats vid gymnasierna och yrkesläroanstalterna

I Helsingfors har man gett nästan 4 700 coronavaccinationer på plats vid andra stadiets läroanstalter. Den andra vaccinationsomgången avslutades i slutet av förra veckan. Vaccinationer erbjöds vid läroanstalterna till alla studerande oberoende av i vilken kommun de bor.

I fortsättningen kan studerande på andra stadiet, liksom andra unga och Helsingforsbor, få coronavaccination på vaccinationspunkterna.

I Helsingfors är vaccinationstäckningen bland 16–19-åringar nu 81 procent för första dosen och 71 procent för den andra. I Helsingfors har man totalt gett över 36 000 coronavaccinationer till 16–19-åringar som bor i Helsingfors och även i andra kommuner.

”Vaccineringen fungerade bra på plats, vilket de studerande, vaccinationspersonalen och läroanstalternas personal ska ha tack för. Unga har även själva aktivt vaccinerat sig på vaccinationspunkterna. Under den senaste tiden verkar ibruktagandet av coronapasset ha ökat de ungas vilja att vaccinera sig”, säger ledande överläkare Timo Carpén.

”Vaccinationsmöjligheten som erbjudits vid läroanstalterna har underlättat för de unga att ta vaccinet. Säkert har även de som varit tveksamma inför vaccinet fått stöd för sitt vaccinationsbeslut, när vi har tagit vaccinationerna till läroanstalterna. Så klart har erbjudandet av vaccinationer vid läroanstalterna påverkat studerandehälsovårdens andra tjänster, till exempel måste man köa längre än normalt till hälsovårdarnas mottagning”, säger avdelningsskötare Anne Röppänen.

I Helsingfors ges coronavaccinationer på Busholmens, Gamlas, Malms och Kvarnbäckens vaccinationspunkter och popup-vaccinationspunkterna. Ingen tidsbokning krävs för den första och andra vaccindosen. Man kan också boka tid till vaccination på adressen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tfn 09 310 46300 (vardagar kl. 8–16). Vårdnadshavare kan också boka tid för minderåriga barn.

Information om alla vaccinationspunkter och popup-vaccinationspunkter finns på adressen hel.fi/vaccinationen

Bild: Helsingfors stads materialbank