En äldre herre sitter på bänken och damen i en rullstol ute i naturen.

Närståendevårdarnas situation underlättas - platserna för korttidsvård öppnas stegvis

Platser för korttidsvård som är viktiga för närståendevårdare öppnas stegvis fr.o.m. den 19 maj. Till först öppnas Seniorisäätiös Pakilakoti med 20 platser.

Coronavirusepidemin har tagit på närståendevårdarnas krafter

På grund av coronavirusepidemin har vi varit tvungna och stänga tjänster som stöder närståendevårdare i deras arbete. Bland dem är dagverksamhet och korttidsvård. Vi har kunnat erbjuda vårdplats i endast de mest kritiska situationerna. Inom äldreomsorgen hör alla närståendevårdsfamiljer till riskgrupper och de har omfattats av de mest stränga skyddsåtgärder.

- Begränsningsåtgärderna har fungerat och spridningen av viruset har nått sin kulmen. Vi kan nu stegvis öppna våra tjänster försiktigt och kontrollerat. Flera tjänster öppnas genast då det är möjligt. Vi följer med situationen hela tiden, berättar chefen för bedömningsverksamheten Tuulikki Siltari.

Kontakten till närståendevårdare

Vi har hållit kontakt till närståendevårdarna också under coronapandemin. Vi har kunnat erbjuda vårdarna bl.a. samtalshjälp och kamratstöd. De familjer som mest behöver hjälp kontaktas inom de närmaste dagarna.

- Vi är ganska bra medvetna om situationen hos närståendevårdsfamiljerna. Inom närmaste framtiden kommer vi att ta kontakt med de familjer som vi vet att är särskilt belastade. Familjerna kan också söka upp sin egen kontaktperson, poängterar Siltari.


Foto: Maarit Hohteri