Diskussionsmöten i april och maj om förnyelsen av stödet för närståendevård

Kom och delta i ett diskussionsmöte om stödet för närståendevård för klienter under 65 år. Mötet ordnas av socialt arbete för handikappade.

Diskussionsmötena med samma innehåll ordnas
– tisdagen 4.4.2017 klockan 17.00 – 18.30
– tisdagen 9.5.2017 klockan 17.00 – 18.30

Plats: Berghälls ämbetshus, Andra linjen 4 A, konferensrum 2.

Förnyelsen av stödet för närståendevård,
Jonna Weckström, chef för socialt arbete för handikappade

Anmälningar till mötet 4.4 senast fredagen 31.3 och till mötet 9.5 senast fredagen 28.4 per e-post kirsi.sinisalo@hel.fi
60 personer ryms med på de båda mötena.

Tillställningarna går på finska men frågor kan ställas också på svenska.

 

DELA