Dals sjukhus.

Nära anhöriga kan nu träffa patienter på Helsingfors sjukhus även inomhus

Från och med fredagen den 10 juli kan sjukhusets patienter få besök av sina närmaste anhöriga såväl utomhus som inomhus. Besöken ska alltid avtalas i förväg med avdelningspersonalen på sjukhuset där patienten vårdas.

Besök inomhus är tills vidare tillåtna endast för nära anhöriga. Inomhusbesöken kan vara i högst 15 minuter och besökarna får vara högst två åt gången. Besöken äger rum i patientrummen.

Under besöket ges de anhöriga ett kirurgiskt mun-nässkydd, som ska användas under hela besöket. Vårdpersonalen hjälper de anhöriga med skyddet. Dessutom påminns de anhöriga om att sörja för god handhygien och att enbart komma på besök om de är friska.

Anhöriga uppmanas också att hålla ett tillräckligt avstånd. Det är exempelvis fortfarande förbjudet att kramas.

– Det är väldigt viktigt att de anhöriga avtalar om besöket i förväg med avdelningens personal. Vårdpersonalen ger alltid besökarna detaljerade anvisningar för besöket. På så sätt kan vi säkerställa att besöken är trygga, säger Laura Pikkarainen, chefsläkare för Helsingfors sjukhus.

Det är också fortfarande möjligt att göra besök utomhus och vi rekommenderar det.

– Om patientens hälsotillstånd möjliggör det önskar vi att anhöriga träffar patienterna utomhus. Utomhusbesöken kan vara i två timmar och besökarna får vara högst fem åt gången, fortsätter Pikkarainen.

Även under besök utomhus ska de anhöriga använda ett kirurgiskt mun-nässkydd och hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd på omkring två meter.

Personalen på vårdplatsen kan ge mer information. Helsingfors stads sjukhus är Dals, Malms och Storkärrs sjukhus.

Bild: Virpi Velin