Karta över Mun- och tandcenter.

Mun- och tandcentret står till tjänst för kunder, studerande och forskning

Mun- och tandcentret, som inleder sin verksamhet i Mejlans på våren och i början av sommaren, samlar omfattande tandvårdstjänster och kunnande från icke-brådskande vård till jour, specialiserad vård och kirurgi. I den förnyade lokalen på Haartmansgatan utbildas också blivande tandläkare.

De nya lokalerna har planerats och renoverats för munhälsovård och undervisning i odontologi.

Mun- och tandcentret är gemensamt för HUS, Helsingfors universitet och Helsingfors stad.

Mun- och käkkirurgin flyttade i april

Den första som flyttade in till Mun- och tandcentret var HUS Mun- och käkkirurgiska poliklinik, som inledde sin verksamhet på Haartmansgatan i april.

Den nya lokalen har behandlingsrum för mindre ingrepp. I närheten ligger Ögon-öronsjukhuset med en vårdavdelning och ett behandlingsrum för Mun- och käkkirurgin, dit patienter som behöver mer krävande vård koncentrerats. I och med den nya lokalen har man på polikliniken kunnat öka mängden ingreppstider.

Undervisningen inleds i maj

Patientverksamheten för Undervisnings- och vårdenheten för munsjukdomar vid HUS inleds i den nya lokalen 24.5. 

”Lokalerna har planerats för undervisningsverksamhet tillsammans med personalen och studerande inom odontologi”, berättar Jaana Rautava, som är direktör för utbildningsprogrammet i odontologi vid Helsingfors universitet.

I den nya lokalen finns en modern tredelad kliniksal med 36 vårdstationer, 5 mottagningsrum och ett behandlingsrum. Varje vårdstation har en röntgenapparat. Utrustningen finns på ett ställe, vilket betydligt underlättar arbetet för 150 studerande.

Universitetets lokaler kommer också att få nya simuleringsapparater, med vilka studerande kan öva på olika ingrepp. Detta förbättrar patientsäkerheten.

”Flytten till Mejlans campus förbättrar studerandenas möjligheter till att ta del av den specialiserade vården inom mun- och tandsjukdomar. Också samarbetet mellan HUS, Helsingfors universitet och Helsingfors stads primärvård blir smidigare. Kunderna inom primärvården är i samma byggnad, vilket betyder att den kliniska vårdpraktiken kan fördelas inom Mun- och tandcentret”, berättar Risto Kontio, linjedirektör för mun- käksjukdomar.

Icke-brådskande och brådskande vård från början av juni 

En del av Helsingfors stads tandvård flyttar till Mun- och tandcentret. Tjänsterna i Mejlans tandklinik flyttar till Haartmansgatan 8.6. Verksamheten i den nuvarande Mejlans tandklinik upphör.

Nya jouren för stadens tandvård står också till tjänst i Mun- och tandcentret från och med 14.6. Jouren är öppen på vardagar kl. 8–15. Samtidigt upphör den brådskande tandvården i Fiskehamnen. Den brådskande vården fortsätter normalt på Kvarnbäckens tandklinik, vid sidan om verksamheten i Mejlans. ”Den nya lokalen möjliggör effektivare och på så sätt snabbare tjänster. Det är särskilt nyttigt för jourkunder, men också till exempel för kunder som behöver mer vård än normalt”, konstaterar ansvariga tandläkaren Nina Erno-Ustinov, som leder stadens icke-brådskande och brådskande vård i Mun- och tandcentret.

”Våra experter är ytterst motiverade att flytta till Haartmansgatan i juni. Personalen har aktivt varit med och planerat ändringen”, fortsätter Erno-Utsinov. 

Specialiserad munvård börjar i juni

Enheten för specialiserad munvård i huvudstadsregionen inleder sin verksamhet i Mun- och tandcentret 9.6. Enheten, som flyttar från Lillhoplax, står till tjänst i huvudstadsregionen för kunder från Helsingfors, Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Helsingfors ansvarar för enheten som erbjuder tandvård på specialistnivå.  

Enheten för specialiserad vård erbjuder till exempel kirurgi, vård av sjukdomar i tandköttet och tandvård för barn. Man blir kund vid enheten med en remiss av tandläkare.

”Tjänsterna inom specialiserad munvård får en fin lokal för sin verksamhet. Mun- och tandcentret och Mejlans sjukhusområde erbjuder utmärkta möjligheter för samarbete mellan olika aktörer”, berättar övertandläkare Marja Noponen, som leder den specialiserade munvården.   

”Mun- och tandcentret är en unik helhet av munhälsovård, odontologisk utbildning och forskning i Finland”, fortsätter Noponen.

Mun- och tandcentret ligger mittemot Kvinnokliniken

Adressen till Mun- och tandcentret är Haartmansgatan 1. Byggnaden nås lätt med olika trafikmedel. Den närmaste busshållplatsen är på Haartmansgatan.

Huset är byggt 1948–1951. Planeringen av Mun- och tandcentret inleddes 2018. Projektet genomfördes i samarbete med Helsingfors stad, HUS, Helsingfors universitet och fastighetsfonden eQ. Byggets huvudentreprenör var NCC.

Helsingfors stads emblem, HUS logotyp och Helsingfors universitetets logotyp.