Näsduk, värktabletter och termometer.

Möjlig gruppexponering i Helsingfors 4.9

En person som tillbringade natten mellan fredagen 4 september och lördagen 5 september i Heidi’s Bier Bar har diagnostiserades senare med coronavirussmitta. Även tre andra personer som tillbringade kvällen på samma ställe samtidigt har blivit diagnostiserade. Det är möjligt att dessa är eventuella fortsatta smittor från samma bar.

Personer som tillbringat samma kväll i Heidi’s Bier Bar har möjligen exponerats för coronaviruset. De uppmanas att följa med deras tillstånd noggrant i två veckor, fram till den 19 september. De ska också söka sig till coronavirustest omedelbart, även om de får milda symtom.

Symtom på coronavirussmitta är bland annat stegring, feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk, halsont, snuva, andnöd, förlust att lukt- och smaksinne samt avvikande trötthet.

Helsingfors stads epidemiologiska verksamhet har nått alla identifierade närkontakter som exponerats och satt dem i karantän.

Personen som smittat i baren hade Coronablinker-applikationen i sin telefon. Genom att mata in öppningskoden har den smittade kunnat anonymt varna andra användare av Coronablinkern för eventuell exponering.

Helsingforsare kan göra en symtombedömning för coronavirusinfektion på adressen www.omaolo.fi. I Omaolo-tjänsten får du anvisningar och kan vid behov boka tid till coronavirustest. Även coronavirusrådgivningen betjänar Helsingforsare på numret 09 310 10024 (dagligen kl. 8-18).

Invånare i andra kommuner kan kontakta de egna hälsovårdstjänsterna då coronavirussymtom uppkommer.

Barer och nattklubbar anses i regel vara riskfyllda omgivningar när det gäller spridning av coronavirus. Vi påminner fortfarande att man inte ska ut i nattlivet om man har symtom, utan man ska genast söka sig till coronavirustest. För att undvika smittor ska man iaktta god hand- och hostningshygien och säkerhetsavstånd, och om det inte är möjligt, ska man använda munskydd.