Helsingfors social- och sjukvårdstjänster under midsommaren 2019

Hälsorådgivning 24 h - tfn 09 310 10023

Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24 h) till normal samtalsavgift.

Livshotande situationer - ring 112

Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Hälsostationer

Hälsostationerna håller stängt under midsommaren (21.6-23.6) och öppet torsdagen den
20.6 kl. 8 - 16 (Fiskehamnen och Nordsjö kl. 7- 16).

Jour – tfn 116 117

Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren.

Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Vuxna (16 år fyllda)

Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. 
Malms joursjukhus, Talvelavägen 6 J.

I brådskande sjukdomsfall, då den egna hälsostationen är stängd, kan helsingforsare också söka sig till Jorvs jour i Esbo, Åbovägen 150, eller till Pejas jour i Vanda, Sjukhusgatan 1.

Barn och unga

Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9.

Munhälsovårdens jour

Jouren för munhälsovård håller öppet under midsommaren 21.6- 23.6 kl. 9–21 i Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12. Tidsbeställningen är öppen kl. 8–21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699.

Vänligen ta kontakt per telefon innan du kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24 h

Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även under midsommar. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

DELA