Korona sjuksjöterska.

Mer omfattande information om coronaläget på hel.fi

Helsingfors webbplats bjuder på mer information än förr om den aktuella coronasituationen. Du kan nu följa med hur många nya fall av smittan som konstateras i Helsingfors, till och med på daglig nivå. Du kan också följa med hur många besök som görs på coronahälsostationerna eller hur stor andelen av hela landets smittade som är Helsingforsbor.

”Vi vill ge kommunborna, medierna och andra intresserade information om coronavirusläget i Helsingfors som är ännu mer aktuell och omfattande. För Helsingfors har datans öppenhet alltid varit viktig. Det är också klart att pandemisituationen gör att medborgarna törstar efter kunskap”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

På sidorna uppdateras dessutom varje vecka information om hur många som exponerats för coronaviruset på daghem och i skolor inom Helsingfors område.

Redan från förr finns det på sidan information om smittspridningen som presenteras stadsdelsvis. Uppgifterna om fördelningen enligt postnummer uppdateras varannan vecka.

Fördjupa dig i information om coronaläget på adressen www.hel.fi/helsinki/corona-sv 
Översikt över Helsingfors coronavirusläge

Coronavirusstatistik framställd i grafiska diagram

Foto: Helsingfors stad