Västra hamnens terminal T2.

Anvisningarna och rekommendationerna för personer som kommer till Helsingfors med båt ändrades på måndagen

Anvisningarna och rekommendationerna för hälsokontroller vid inresa ändrades måndagen den 12 juli på grund av ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Detta gäller även persontrafiken till Finland via Helsingfors hamnar.

Ta intyg med på resan

Passagerare som reser till Helsingfors ska vid ombordstigning ha ett intyg på en eller två coronavirusvaccindoser (minst 2 veckor sedan den senaste vaccindosen), på negativt resultat på coronavirustest (högst 72 timmar gammalt) eller på att de har haft covid-19-infektion (under de senaste sex månaderna).

Inresan till Finland går snabbare om man i förväg bokar nödvändiga provtagningstider i tjänsten Finentry (finentry.fi/sv) eller på fartyget fyller i en blankett för kontaktuppgifter som Helsingfors social- och hälsovård delar ut.

Vem behöver inte göra en hälsokontroll i Helsingfors hamn?

Man behöver inte delta i en hälsokontroll om man har med sig ett intyg över två vaccindoser eller på att man har haft sjukdomen covid-19 (inom de sex senaste månaderna).

Vem ska göra en hälsokontroll och vid behov ta ett coronatest?

Alla förutom ovan nämnda resenärer ska göra en hälsokontroll och vid behov ta ett coronatest.

Inget coronatest tas om passageraren har med sig ett intyg över negativt coronatest (mindre än 72 timmar sedan testet) eller ett intyg över att hen har fått en vaccindos i en vaccinationsserie med två doser.

Coronatest krävs inte heller av barn födda år 2006 eller senare.

Vad händer om man inte hinner göra ett test i hamnen?

På grund av överbelastning hinner man inte nödvändigtvis testa alla för covid-19 i hamnen. Ett coronatest är dock obligatoriskt vid ankomst till landet för till exempel helt ovaccinerade personer, och det är straffbart att försumma det.
Passageraren ska inom 24 timmar efter inresan söka sig till ett test på sin hem- eller vistelseort, om hen inte haft med sig ett intyg som befriar från test i hamnen och inte kunnat testa sig i hamnen.

Vem bör ta ett andra coronatest efter 72 timmar från ankomsten till landet?

Om passageraren endast har fått den första dosen i en vaccinationsserie som omfattar två doser eller har ett negativt testresultat (mindre än 72 timmar sedan testet) eller om ett test har gjorts först efter inresan, ska ett andra test göras i Finland tidigast 72 timmar och senast 120 timmar efter ankomsten till landet. Även detta test är obligatoriskt, och det är straffbart att försumma det.

När man rör sig i samhället bör man använda mask, och man ska invänta testresultatet hemma eller i sin inkvartering och undvika kontakter. Om testresultatet är negativt kan man sluta undvika kontakter.

Vem berörs inte av de nya reglerna?

De nya reglerna gäller inte för transport- och logistikpersonal inom godstrafiken i deras arbetsuppgifter och inte heller för kryssningsresenärer som inte har gått i land under sin resa.

Mer information