Tecknad bild med byggnader och människor.

Mångsidiga servicecentraler blir seniorcenter - namnet förändras, tjänsterna förblir samma

Efter årsskiftet 2020 finns namnet Mångsidiga servicecentraler inte mera. Byggnaderna heter i fortsättningen seniorcenter. Tjänsterna förblir dock samma.

Nya namnet berättar tydligare om verksamheten

Namnbytet har planerats under en längre tid. Det nya namnet berättar tydligare om verksamheten och målgruppen.

- Vi frågade råd av bland annat Institutet för de inhemska språken och rådet för de äldre. Det arrangerades även en namntävling och vi fick hundratals svar, men inget sådant som skulle ha fått brett understöd, berättar utvecklingsplaneraren Tarja Itkonen.

Det nya namnet har tagits emot med stor iver bland kunder och arbetare.

- Senior hänvisar till ålder och livserfarenhet. Namnet hör ihop men tidigare namn som Seniorinfo. Vi har fått god respons angående namnbytet, fortsätter projektchefen Jaana Korpimies.

Seniorcentrets tjänster

Seniorcenter erbjuder stöd till att bo hemma för äldre. Detta stöd är bland annat dagverksamhet, rehabilitering, kortvarigt boende, stöd för närståendevård samt långvarigt boende.

Seniorcenter erbjuder även rådgivning av socialhandledare för pensionärer och arbetslösa i Helsingfors, samt mångsidig fritidsverksamhet såsom digihandledning och gym.

Läs mer om seniorcenter här och fritidsverksamhet här.