Malms hälsostation.

Verksamhetsstället i Bocksbacka stänger den 7 oktober – hälsostationstjänster tillbaka till Malm

Mottagningarna på Malms hälsostation i Bocksbacka pågår till torsdagen den 7 oktober.

Fredagen den 8 oktober har Malms hälsostations verksamhetsställen stängt både i Malm och i Bocksbacka. Då kommer klienterna på Malms hälsostation att få brådskande hälsovårdstjänster från hälsostationerna i Skomakarböle, Parkstad och Jakobacka. 

Måndagen den 11 oktober fortsätter verksamheten på Malms hälsostation normalt vid det välbekanta verksamhetsstället på Talvelavägen 4.

Telefonnumret till Malms hälsostation är fortfarande 09 310 57702. Hälsostationen har öppet vardagar kl. 8–16.

Malms hälsostation har inte längre någon coronahälsostation som betjänar hela staden.

Helsingforsborna får dessa tjänster från sina egna hälsostationer. Om du har luftvägssymtom eller lider av coronaviruset ska du först kontakta elektroniskt (omaolo.fi) eller per telefon (coronavirusrådgivningen eller din egen hälsostation).

www.hel.fi/malmshalsostation